ตัวอย่างงานถมดิน ถนนเสรีไทย ซอยสวนสยาม

งานถมที่ดิน ถนนเสรีไทย ซอยสวนสยาม ขนาด 100 ตารางวา ด้วยดินถมทั่วไป สร้างบ้าน

ถมดิน เสรีไทย ด้านซ้ายของที่ดิน
ถมที่ดิน เสรีไทย ด้านขวาของที่ดิน
ถมดิน เสรีไทย ด้านมุมของแปลง